Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα (τα “Εμπορικά σήματα”)  PAPADOPOULOSTOOLS -SCHARFER που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα.

“Η ονομασία  PAPADOPOULOSTOOLS είναι εμπορικό σήμα της  PAPADOPOULOSTOOLS δεν επιτρέπεται η χρήση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος.