ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CMT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ CNC-ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ SERIES:301/302 (8)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CMT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ CNC-ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ SERIES:304 (4)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CMT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ CNC-ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ SERIES:305 (4)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CMT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ CNC-ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ SERIES:358 (4)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CMT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ CNC-ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ SERIES:359 (2)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CMT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ CNC-ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ SERIES:360.001 (2)

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ CMT ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ CNC-ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ SERIES:360.401 (1)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΒΑΡΕΛΑΚΙ ANUBA CMT SERIES:515 (7)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ CMT SERIES:317HW (41)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ CMT SERIES:369HW (30)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ CMT SERIES:382 (8)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ-CNC CMT SERIES:343 (10)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ-CNC ΜΕ ΦΡΕΖΑ CMT SERIES:332-334-336-337 (35)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ-CNC ΜΕ ΦΡΕΖΑ CMT SERIES:377 (15)

ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟΥ-CNC ΜΕ ΦΡΕΖΑ CMT SERIES:378 HW (7)

ΤΡΥΠΑΝΙΑ CMT ΓΙΑ MAFELL SERIES:312HW (8)

Τρυπάνια πολυτρύπανου ξετρυπήματος CMT Xtreme series:314.21/22 HWM full vidi (4)

Τρυπάνια πολυτρύπανου τρυπήματος CMT 2 flute dowel drills series: 311.11/12 (2)

Τρυπάνια πολυτρύπανου τρυπήματος CMT Xtreme series:310.41/42 (10)

Τρυπάνια πολυτρύπανου τρυπήματος CMT Xtreme series:311.41/42 (17)